Ubezpieczenie NNW

Prestiżowa ochrona od skutków nieszczęśliwych wypadków

Najpełniejsza ochrona przed skutkami wypadków

Nie zawsze da się uniknąć nieszczęśliwego wypadku. Można jednak zabezpieczyć się jak najlepiej przed częścią jego skutków. Jeśli cenisz sobie komfort i maksymalne bezpieczeństwo finansowe, Moje Bezpieczeństwo Prestiż zostało stworzone z myślą o Tobie.

Uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie wg tabeli uszczerbków gdy w wyniku wypadku doznasz złamania, skręcenia, czy stłuczenia

Niezdolność do pracy

Pokrywamy koszty pobytu w szpitalu, leczenia, rehabilitacji i operacji plastycznych

Utrata życia wskutek NW

Zapewniamy wysokie sumy świadczenia w przypadku śmierci - nawet do miliona złotych

Czym jest Ubezpieczenie NNW Moje Bezpieczeństwo Prestiż?

Moje Bezpieczeństwo Prestiż to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i swoim bliskim maksymalną ochronę. Obejmuje wyjątkowo szeroki zakres uszczerbków na zdrowiu i gwarantuje bardzo wysokie wypłacane sumy (nawet do 1 mln zł).

Co zyskujesz?

 • Wsparcie finansowe, gdy ulegniesz poważnemu w skutkach wypadkowi
  Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, będziesz mógł liczyć na nasze wsparcie finansowe
 • Możliwość rozszerzenia ochrony
  Możesz zdecydować się rozszerzyć zakres ubezpieczenia. W takim wypadku Aviva wypłaci Ci pieniądze również w wypadku trwałego częściowego uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy. Pokryjemy także koszty pobytu w szpitalu, leczenia, rehabilitacji oraz ewentualnych operacji plastycznych
 • Pomoc finansową dla bliskich w razie Twojej śmierci
  Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku przytrafi się najgorsze
 • Wypłatę z ubezpieczenia do wysokości nawet 1 000 000 zł
  Wypłacamy bardzo wysokie sumy. W przypadku śmierci w skutek NNW, Twoi bliscy otrzymają od nas wypłatę nawet do 1 000 000 zł.
 • Zniżkę małżeńską
  Chcemy wspierać rodziny, dlatego, jeśli ubezpieczysz się razem ze współmałżonkiem, będzie Wam przysługiwać zniżka w składce

Nie zapewniamy ochrony gdy:

 • wypadek jest wynikiem zajęć zwiększonego ryzyka i sportów ekstremalnych
 • przebywasz w stanie po użyciu alkoholu lub narkotyków
 • wypadek jest rezultatem aktów terroryzmu, działań wojennych
 • prowadzisz pojazd bez uprawnień

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.