Leczenie poważnej choroby dziecka

Leczenie poważnej choroby dziecka

Na czym to polega?

Umowa dodatkowa w razie poważnego zachorowania zapewni wypłatę pieniędzy w razie ciężkiej choroby Twojego dziecka. Łatwiej wtedy zapłacić np. za niezbędne lekarstwa, wykwalifikowaną pomoc medyczną czy leczenie w prywatnych klinikach.


Co zyskujesz?

  • Wsparcie finansowe w razie 20 poważnych chorób dziecka - w tym: cukrzyca, tężec, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy nowotwór złośliwy
  • Wypłata nawet do 80 tys. zł od razu po wystąpieniu choroby
Szczegółowy opis umowy, w tym chorób objętych ochroną, znajdziesz w OWU