Grupowe ubezpieczenie NNW

Zabezpiecz swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zamów kontakt

Skorzystaj z dodatkowej ochrony w ramach Programu Aviva dla dużych rodzin

Dzięki ubezpieczeniu NNW Grono zyskacie wsparcie finansowe i specjalistyczną pomoc, jeśli Twoje dziecko ulegnie wypadkowi.  Sprawdź najważniejsze korzyści:

Wypłata pieniędzy

m.in. za pobyt w szpitalu, leczenie i rehabilitację oraz uszczerbki na zdrowiu  po wypadku

Pomoc po wypadku

m.in. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, pomoc psychologa, transport do/z placówki medycznej, dostarczenie leków i artykułów spożywczych 

Ubezpieczenie dla każdego dziecka

w wieku: od 2 lat do 18 lat
(albo 25 lat - jeśli dziecko kontynuuje naukę)

Co zapewnia ubezpieczenie NNW?

Jaki jest zakres ochrony?

 • koszty leczenia (w tym: wizyt lekarskich, leczenia w placówkach medycznych, pobytu w szpitalu, zabiegów, operacji i badań, zakupu lekarstw),
 • pobyt w szpitalu trwający 4 dni i dłużej,
 • koszty operacji plastycznej,
 • koszty rehabilitacji zleconej przez lekarza,
 • trwałe uszczerbki na zdrowiu - określony % sumy ubezpieczenia,
 • zakup lub naprawa przedmiotów ortopedycznych zleconych przez lekarza,
 • koszty usunięcia braków w uzębieniu,
 • koszty uczestnictwa w wykupionych wczasach i wycieczkach,
 • pomoc assistance (w tym: wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków i artykułów spożywczych, pomoc psychologa, wypożyczenie/zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dzieckiem itp.).

Ubezpieczenie obejmuje skutki wypadków, które wydarzyły się w szkole, w domu, na zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas wypoczynku.

Ochrona obowiązuje 24 h/dobę, na całym świecie.

Co warto wiedzieć?

Świadczenie nie może być wypłacone, jeśli wypadek ma związek m.in. z:

 • zawodowym uprawianiem sportu,
 • usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem samobójstwa albo dokonaniem umyślnego uszkodzenia ciała,
 • prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • działaniami wojennymi i akcjami protestacyjnymi.

Pełny zakres ochrony znajduje się w ogólnych warunkach Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Grono.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują zaieszczone powyżej ogólne warunki ubezpieczenia. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.