Partner w Biznesie

Proste ubezpieczenie, które nie wymaga szacowania wartości Twojego majątku

Zamów kontakt

Rewolucyjny program ubezpieczeń dla Twojej firmy

Partner w Biznesie to ubezpieczenie Twojego mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, Twojej odpowiedzialności cywilnej oraz śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Rewolucyjna forma tego ubezpieczenia nie wymaga od Ciebie szacowania wartości Twojego majątku.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie Partner w Biznesie chroni w sytuacji:

 • Pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej)
 • Śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Na czym polega innowacyjność tego ubezpieczenia?

 • Prosty system ustalania sumy ubezpieczenia
  W skład twojego ubezpieczenia wchodzą 4 ubezpieczenia (wymienione powyżej).  Dla każdego z nich wybierasz tylko jedną sumę ubezpieczenia, która jest naszym limitem odpowiedzialności w stosunku do danego ryzyka.
 • Nie musisz szacować wartości swojego majątku
  Ustalony limit jest łączny dla całego mienia, które posiadasz lub które nabędziesz w przyszłości. Nie musisz już oceniać, ile warte są Twoje budynki, wyposażenie czy środki obrotowe.
 • Nie wymagamy papierków
  Nie wymagamy od Ciebie żadnych wykazów, spisów, formularzy – ubezpieczenie możesz zawrzeć w 5 minut.
 • Nie ograniczamy zakresu ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych chroni przed 18 zdarzeniami nazwanymi, również takimi jak grad, przepięcia, upadek drzew lub innych przedmiotów
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku włamania 
  • Pokrywamy również koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, demontażu, wywozu, składowania, utylizacji oraz poszukiwania przyczyn szkody
  • W ramach Twojego ubezpieczenia OC pokryjemy dodatkowe koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędnych kosztów obrony sądowej
  • Jednocześnie masz do wyboru 9 klauzul dodatkowych, takich jak ubezpieczenie ryzyka graffiti, rozmrożenia towarów, szyb od stłuczeń czy mienia podczas transportu.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.