Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym

Ochrona przed skutkami uszkodzeń, zniszczenia lub utraty wartości pieniężnych przewożonych na terenie kraju

Solidne zabezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym

Z przewożeniem wartości pieniężnych zawsze wiąże się niepokój. Aby go uniknąć i nie narażać swojej firmy na straty, wystarczy zadbać o to, aby pieniądze Twojej firmy były odpowiednio chronione.

Czym jest ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym

To ubezpieczenie, którego przedmiotem są wartości pieniężne przewożone na ryzyko ubezpieczającego. Ochrona obejmuje środki techniczne przewidziane dla zabezpieczenia takich transportów.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są szkody dotyczące wartości pieniężnych przewożonych do miejsc położonych w Polsce, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie wartości pieniężnych wskutek: pożaru, uderzeniu pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego na środek transportu, wypadku, jakiemu uległ środek transportu, huraganu, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania lub osuwania się ziemi, powodzi oraz rabunku lub usiłowania rabunku.
  • Suma ubezpieczenia
    Sumą ubezpieczenia wartości pieniężnych jest ich wartość w miejscu i czasie załadowania na środek transportu.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.