Ubezpieczenie od utraty zysku

Wyrównanie start finansowych firmy wynikłych z przerwy w jej działaniu

Zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi stratami

Nie trzeba tłumaczyć, jak kluczowym dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju każdej firmy jest zysk. Co jednak, jeśli na skutek niefortunnych zdarzeń losowych przedsiębiorstwo zostanie go pozbawione? Można zminimalizować straty ubezpieczając zawczasu przewidywane zyski.

Czym jest ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie obejmuje ochroną przewidywany zysk brutto z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług. Zabezpiecza pieniądze, które firma zarobiłaby, gdyby jej działalność gospodarcza nie została zakłócona lub przerwana na skutek szkody w mieniu.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu:

  • Przedmiot ubezpieczenia
    Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto. Strata może wynikać ze spadku wartości obrotu oraz ze wzrostu kosztów działalności, będących efektem nagłego i przypadkowego zdarzenia objętego ochroną na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia mienia.
  • Suma ubezpieczenia
    Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego. Wylicza się ją na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.