Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia wyposażenia i utraty danych

Chroń swój sprzęt elektroniczny przed wszelkimi szkodami

Komputery, nośniki danych, sprzęt medyczny i inne sprzęty elektroniczne używane w Twojej firmie to zazwyczaj urządzenia niezbędne podczas wykonywania codziennych obowiązków. Ich utrata lub uszkodzenie może narazić Twoją firmę na poważne straty finansowe. Aby im zapobiec, wystarczy w porę zadbać o właściwą ochronę.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Przedmiotem ubezpieczenia są komputery, elementy wyposażenia elektronicznego, sprzęt medyczny, urządzenia łączności, urządzenia nawigacyjne, wymienne nośniki danych i koszty odtworzenia danych oraz koszty dodatkowe poniesione w następstwie szkody materialnej w sprzęcie elektronicznym.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody i straty polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.
  • Suma ubezpieczenia
    •  suma ubezpieczenia mienia ustalana jest przez osobę ubezpieczającą na podstawie nowej wartości odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto
    •  suma ubezpieczenia dla wymiennych nośników danych powinna odpowiadać kosztom ich wymiany oraz niezbędnym kosztom odtworzenia zawartych w nich danych
    • suma ubezpieczenia w odniesieniu do kosztów dodatkowych poniesionych przez Twoją firmę w następstwie szkody materialnej ustalana jest na podstawie przewidywanych kosztów dodatkowych, które poniesiesz w celu kontynuowania procesów i procedur związanych z działalnością Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.