Ubezpieczenie prac budowlano-remontowych

Kompleksowe ubezpieczenie na placu budowy

Zabezpieczenie Twoich prac budowlanych

Wypadki na placach budowy nie należą do rzadkości. Materiały budowlane mogą ulec zniszczeniu, a ludzie ulec niefortunnym wypadkom. Co zrobić, by zminimalizować straty i móc kontynuować prace? Ubezpieczyć je.

Czym jest ubezpieczenie prac budowlano-montażowych?

To kompleksowe zabezpieczenie Twojego placu budowy na cały okres prowadzonych prac. Polisa obejmuje stawiane obiekty, materiały budowlane, sprzęt, maszyny, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy. W jej ramach otrzymasz także OC.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ochroną objęta jest też odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi.
  • Suma ubezpieczenia
    Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie pełnej wartości kontraktu budowlanego. W przypadku wyposażenia placu budowy wyliczana jest na podstawie kosztu nowego sprzętu lub maszyn budowlanych. 

    Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie indywidualnej oceny roszczeń, które mogą powstać w związku z realizacją planowanych prac.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.