Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Kompleksowe zabezpieczenie mienia Twojego i pracowników

Zabezpieczenie mienia na każdą ewentualność

Mienie Twojej korporacji może zostać zniszczone lub uszkodzone w wyniku wielu trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych. Co zrobić, by zabezpieczyć je na każdą ewentualność? Wykupić polisę obejmującą wszelkie szkody powstałe w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

To ubezpieczenie chroniące mienie będącego własnością lub znajdującego się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Jej przedmiotem mogą być budynki, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia przez Avivę.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.
  • Suma ubezpieczenia
    Suma ubezpieczenia, odrębna dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia (m. in. dla budynków, maszyn, wyposażenia biura, gotówki oraz prywatnych rzeczy pracowników) ustalana jest przez Ubezpieczającego.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.