Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń

Ochrona firmy w szerokim zakresie zdarzeń losowych

Ochrona Twojego mienia przed tym, co nieoczekiwane

Pożar, powódź i inne zdarzenia losowe mogą narazić Twoją firmę na nieprzewidziane, często bardzo poważne, straty. Możesz je jednak skutecznie zminimalizować.

Czym jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

To produkt dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Umowa dotyczy mienia będącego własnością lub znajdującego się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Jej przedmiotem mogą być budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia przez Avivę.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem mogą być objęte, w zależności od wybranego zakresu, szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, nawałnicy, gradobicia, lawiny, ciężaru śniegu lub lodu, osunięcia się ziemi, zalania, powodzi, upadku drzewa i wielu innych zdarzeń losowych określonych w umowie.
  • Suma ubezpieczenia
    Suma ubezpieczenia, odrębna dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia, ustalana jest przez Ubezpieczającego. W odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia suma ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.