Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Zabezpieczenie ładunku transportowanego za granicą kraju

Ubezpieczenie ładunku - gdy ten, bardzo cenny, krąży po świecie

Transport cennego mienia przez granicę zawsze wiąże się z ryzykiem. Chwila nieuwagi czy nieprzewidziane warunki pogodowe mogą zaowocować uszkodzeniem lub utratą ładunku. Takich sytuacji często nie da się uniknąć. Możesz jednak ograniczyć straty korzystając z naszego ubezpieczenia transportowego - ubezpieczając swoje mienie w transporcie międzynarodowym.

Czym jest ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

To ubezpieczenie ładunków przewożonych drogą lądową, powietrzną, morską oraz wodnymi drogami śródlądowymi na ryzyko ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie ładunki, w tym także eksponaty targowe i wystawowe, wyroby artystyczne i rzeczy przesiedlenia wywożone za granicę lub przywożone do Polski.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu transportowym ładunku?

 • Ubezpieczone ryzyka
  Ubezpieczeniem objęte są szkody i straty polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
 • Zakres terytorialny ubezpieczenia
  Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terenie Polski, lub za granicą w trakcie przewozu międzynarodowego.
 • Suma ubezpieczenia
  Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego. Powinna odpowiadać wartości mienia w miejscu i czasie załadowania na środek transportu. Dodatkowo, zgodnie z wymogami akredytyw, suma ubezpieczenia może zostać powiększona o koszt frachtu, ubezpieczenia i opłat celnych.
 • Warunki ubezpieczenia
  Angielskie klauzule instytutowe (Institute Cargo Clauses).

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.