Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Ochrona przed finansowymi skutkami uszkodzeniu lub utraty Twojego ładunku przewożonego na terenie kraju.

Gdy trzeba przewieźć coś cennego

Transport cennego ładunku zawsze wiąże się z ryzykiem. Chwila nieuwagi lub brak kompetencji przewoźnika mogą zaowocować uszkodzeniem lub utratą ładunku. Takich sytuacji często nie da się uniknąć. Możesz jednak ograniczyć straty ubezpieczając swoje mienie w transporcie krajowym.

Czym jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

To ubezpieczenie ładunków przewożonych drogą lądową, powietrzną oraz wodnymi drogami śródlądowymi. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie ładunki przewożone w kraju, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź zapisanych w polisie.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie ładunku powstałe w efekcie: pożaru, wypadku, huraganu, nawałnicy, powodzi kradzieży z włamaniem lub rabunku, połamania, stłuczenia i innych określonych umową przyczyn.
  • Zakres terytorialny ubezpieczenia
    Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie szkody w ładunku przewożonym na terenie Polski.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.