Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii

Ochrona wszystkich rodzajów wyposażenia technicznego

Gdy coś nie działa jak powinno

Często nie da się przewidzieć awarii. Niesprawne maszyny i urządzenia mogą oznaczać poważne koszty dla firmy. Straty można jednak zminimalizować ubezpieczając sprzęt od awarii.

Czym jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii?

Ubezpieczenie od awarii dotyczy maszyn i urządzeń należących do ubezpieczającego lub znajdujących się w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą. Sprzęt chroniony jest w trakcie eksploatacji, ale także w czasie konserwacji lub podczas przemieszczania go na terenie miejsca ubezpieczenia.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  • Suma ubezpieczenia
    Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie ceny zakupu nowej maszyny oraz kosztów frachtu, montażu i wszystkich innych opłat.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.