Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ochrona Twoich maszyn i sprzętu budowlanego w każdych warunkach

Pełna ochrona dla Twoich maszyn i urządzeń budowlanych

Teren budowy to nie tylko wznoszone budynki. Równie ważne są znajdujące się na nim maszyny i urządzenia. Warto zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami lub kradzieżą, by w razie ich utraty, otrzymać odpowiednią rekompensatę i móc kontynuować zaplanowane prace.

Czym jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych?

To ubezpieczenie dla tych, którzy mają w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt, narzędzia, wyposażenie, a także zaplecze budowy w czasie eksploatacji. Ochrona może zostać rozszerzona na transport wyżej wymienionego mienia do miejsc położonych na terenie Polski.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie.
  • Suma ubezpieczenia
    Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny lub urządzenia budowlanego z doliczeniem kosztów frachtu, montażu oraz wszelkich innych opłat.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.