Ubezpieczenie OC

z tytułu wykonywania zawodu

Czym jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu chroni Cię przed konsekwencjami popełnianych błędów w czasie wykonywania zawodów takich jak m.in.: Agenci celni, Agencje reklamowe i public relations, Brokerzy, Multiagenci, Doradcy i nadzorcy restrukturyzacyjni (syndycy), Konsultanci, Księgowi, rewidenci, obsługa kadrowa, Prawnicy, Tłumacze przysięgli, Zarządcy nieruchomości.

Wszystkie rodzaje szkód

Szkody rzeczowe, szkody na osobie oraz czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe

Szeroki zakres terytorialny

Czynności zawodowe wykonywane w Europie oraz prawo materialne i jurysdykcja całego świata

Ciekawe kaluzule dodatkowe

Rozszerzenie OC na terytorium całego świata oraz koszty odtworzenia danych

Od początku 2018 zostało zarejestrowanych 5 426 nowych firm i start-upów. Czy jesteś wśród nich?

Ubezpieczenie OC zawodowe - co zawiera

Skody, które pokrywamy

 • Wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie (szkody rzeczowe, szkody na osobie, czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • Wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych
 • Odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zbieg odpowiedzialności
 • Czynności zawodowe wykonywane w Europie
 • Prawo materialne i jurysdykcja całego świata
 • Rażące niedbalstwo
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Ubezpieczenie nadwyżkowe
 • Odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców
 • Brak regresu do pracownika, w tym do ubezpieczenia obowiązkowego pracownika
 • Szkody wyrządzone podwykonawcom
 • Koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • Przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem

Szkody, których nie pokrywamy

 • Szkody wyrządzone umyślnie
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Usługi informatyczne
 • Działalność budowlana
 • Usługi finansowe
 • Działalność lecznicza
 • Działania wojenne, wojna cybernetyczna i terroryzm
 • Wspólnicy, osoby bliskie i podmioty zależne
 • Naruszenie dóbr osobistych

Klauzule dodatkowe

 • Szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata
 • Przedłużony okres zgłaszania roszczeń
 • Ruchomości używane
 • Ruchomości przechowywane lub chronione 
 • Koszty odtworzenia danych

Pobierz dokumenty

To co nasz wyróżnia to fakt, że nasze OWU mieszczą się na 1 kartce!
Dodatkowe klauzule, o które możesz poszerzyć zakres, znajdziesz w osobnym dokumencie. 

Ubezpieczenie OC zawodowe - najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zawodowe 

Jak mogę zawrzeć umowę?

Umowę ubezpieczenia OC zawodowego w Avivie możesz zawrzeć tak, jak będzie Ci najwygodniej:

 • przez telefon – dzwoniąc na naszą infolinię pod numer +48 22 557 44 44
 • możesz także zostawić kontakt do siebie przez formularz na naszej stronie, a my oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie
 • za pośrednictwem brokerów oferujących ubezpieczenia Avivy.  Znajdź brokera 

Prowadzę działalność poza granicami Polski, czy jestem chroniony za granicą?

Aby mieć pełną ochronę za granicą, musisz wykupić klauzulę dodatkową. Wówczas ubezpieczenie obejmie szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata. W opcji podstawowej ubezpieczenia ochrona dotyczy czynności zawodowych wykonywanych tylko terytorium Europy i na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Europie.

Na jakie konto mam wpłacić składkę za OC?

Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia u agenta bądź w oddziale, dokonaj płatności na konto podane na potwierdzeniu złożenia wniosku, które otrzymałeś od agenta. Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia samochodowego przez telefon lub internet, dojdzie ona do skutku po opłaceniu składki, a szczegóły płatności znajdziesz na potwierdzeniu złożenia wniosku, które przekazał Ci konsultant e-mailem po zakończonej rozmowie. Za polisę możesz też wygodnie zapłacić kartą kredytową przez telefon, dzwoniąc do nas pod numer 22 557 44 44. Po opłaceniu składki otrzymasz od nas polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i certyfikat OC. Jeśli składka nie wpłynie na nasz rachunek bankowy, nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że nie będziesz chroniony z tytułu OC, co podlega karze, ale także nie będzie chroniony Twój pojazd w razie kolizji czy wypadku.

Ile wynosi kara za brak OC?

Wysokości kar za brak ciągłości ubezpieczenia dla pojazdów osobowych w roku 2018 wynoszą (w zależności od okresu bez posiadanej ochrony OC):

 • do 3 dni - 840 zł
 • do 14 dni - 2100 zł
 • powyżej 14 dni - 4200 zł

Zadzwoń do nas

Infolinia

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna pon.-piąt. 8:00 - 20:00

Czym jest ubezpieczenie OC dla firm?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. 

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? 

Ubezpieczenie chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi w sytuacji, gdy firma zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub nienależytym wykonaniem umowy.

Co zapewniamy w ramach ubezpieczenia OC?

Oceniamy odpowiedzialność cywilną Twojej firmy za szkodę oraz ustalamy jej granice. Przejmujemy wszelkie kontakty z poszkodowanym i negocjujemy najlepsze zakończenie sprawy. 

W przypadku braku odpowiedzialności za szkodę, bronimy Twoją firmę przed nieuzasadnionym roszczeniem.

Informacje szczegółowe

Zakres podstawowy

 • delikt, kontrakt, zbieg odpowiedzialności
 • posiadanie i używanie mienia
 • szkody wyrządzone przez usługę lub produkt
 • szkody wyrządzone podwykonawcom 
 • poniesione przez kogokolwiek straty będące następstwem szkody rzeczowej lub na osobie (tzw. konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • czyste straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do nieruchomości 
 • szkody powstałe gdziekolwiek na świecie (z wyjątkiem USA i Kanady)
 • jurysdykcja światowa (z wyjątkiem USA i Kanady) 
 • nielimitowane koszty obrony prawnej
 • szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników (kl. reprezentantów w standardzie)
 • rażące niedbalstwo
 • koszty wycofania produktu po szkodzie na osobie
 • odpowiedzialność za bezpośrednich i dalszych podwykonawców 
 • odpowiedzialność wzajemna 
 • koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • szkody w nieruchomościach, w tym w posiadanych
 • awaria instalacji i urządzeń wodociągowych, klimatyzacyjnych itp., w tym cofnięcie się cieczy
 • rzeczy osobiste i pojazdy mechaniczne pracowników
 • przeniesienie chorób zakaźnych
 • użycie pojazdu mechanicznego jako narzędzia 
 • prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne
 • wibracje (np. młoty pneumatyczne)
 • środki transportu przy załadunku i rozładunku
 • łodzie śródlądowe o długości do 7,5 metra lub mocy silnika do 10 kW 
 • podziemne instalacje lub urządzenia
 • wadliwa instrukcja użytkowania produktu
 • organizowanie imprez nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu

Klauzule dodatkowe

 • szkody powstałe w USA lub Kanadzie oraz jurysdykcja USA lub Kanady
 • inne czyste straty finansowe (tzw. all risk)
 • zanieczyszczenie lub skażenie środowiska
 • szkody na osobie pracowników ubezpieczonego (OC pracodawcy)
 • ruchomości używane
 • ruchomości bezpośrednio poddane jakimkolwiek czynnościom
 • ruchomości przechowywane lub chronione
 • pojazdy mechaniczne przechowywane lub chronione 
 • szkody dalszych producentów wynikające z wadliwości produktu 
 • szkody dalszych producentów wynikające z wadliwości maszyny lub urządzenia 
 • usunięcie i zastąpienie wadliwego produktu