Świadczenia opiekuńcze Assistance

Wsparcie w trudnych sytuacjach takich jak np. nagłe zachorowanie, wypadek czy utrata kogoś bliskiego

Wsparcie w trudnej sytuacji życiowej

– świadczenia opiekuńcze Assistance

Dlaczego warto?

  • wsparcie w wielu trudnych sytuacjach takich jak np. nagłe zachorowanie, wypadek czy utrata kogoś bliskiego
  • pomoc m.in. w sprawnej organizacji procesu rehabilitacyjnego, wypożyczenia lub zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, domowej wizyty lekarskiej, transportu medycznego
  • pomoc w razie awarii w domu usługi dostępne są na terenie całej Polski
  • pomoc medyczna możliwa jest także za granicą
Z oferowanej pomocy uczestnik będzie mógł skorzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów – wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance pod całodobowy numer telefonu +48 22 563 11 35 bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia – to bardzo ważne. W innym razie może się zdarzyć, że nie zostanie wykonana usługa bądź wypłacone świadczenie.

Pakiet świadczeń opiekuńczych Assistance

  Wariant I
Opiekun
Wariant II
Opiekun/Zespół
Wariant III
Opiekun
Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie
Infolinia medyczna
X X X
Wizyta u lekarza specjalisty w placówce medycznej 
(1 raz w ciągu 12 miesięcy)
    X
Wizyta domowa lekarza (3 razy w ciągu 12 miesięcy)
X X  
Transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz między placówkami medycznymi
X X X
Wizyta pielęgniarki
  X X
Dostarczenie leków (kosz leków pokrywa ubezpieczony)
X X X
Organizacja rehabilitacji
  X X
Wypożyczenie, zakup lub dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
X X X
Dostarczenie posiłków/artykułów spożywczych (koszt zakupów pokrywa ubezpieczony)
    X
Pomoc medyczna za granicą (maksimum 1 raz ciągu 12 miesięcy do kwoty 200 euro)
  X  
Gdy trafisz do szpitala
Opieka i pomoc domowa po hospitalizacji (m. in. pomoc w sprzątaniu, zakupach, podawanie posiłków)
  X X
Opieka pielęgniarki w domu po hospitalizacji
    X
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
  X X
Opieka nad zwierzętami podczas hospitalizacji
  X X
Opieka pielęgniarki w szpitalu
  X  
Gdy urodzi się dziecko
Infolinia Baby Assistance
X X X
Pomoc położnej lub pielęgniarki
  X X
Dla Twojego dziecka
Opieka nad dziećmi
  X X
Pobyt opiekuna w szpitalu (gdy dziecko jest niepełnoletnie)
  X X
Korepetycje dla dzieci (1 raz w ciągu 12 miesięcy)
    X
Dla Twojego rodzica
Transport na wizytę kontrolną (1 raz w ciągu 
12 miesięcy)
  X  
Osobisty asystent rodzica podczas transportu medycznego
  X  
W trudnych sytuacjach życiowych
Pomoc psychologa
  X X
Gdy stracisz pracę
Pomoc psychologa w razie utraty pracy
  X  
Pakiet informacyjny (instrukcja pisania CV, listu motywacyjnego, biznesplanu)
  X  
Infolinia pracownicza
  X  
Pomoc w poszukiwaniu pracy
  X  
W razie awarii w domu
Interwencja specjalisty (ślusarz, hydraulik, elektryk, elektryk, dekarz, murarz, szklarz, technik urządzeñ grzewczych i klimatyzacyjnych, gazownik)
    X
Interwencja ślusarza (gdy zgubisz klucze lub uszkodzisz zamek)
    X
Naprawa sprzętu AGD/RTV i sprzętu komputerowego
    X
Pomoc w naprawie urządzenia mobilnego (koszty robocizny pokrywa ubezpieczony)
    X
Naprawa roweru po nieszczęśliwym wypadku
    X
Z myślą o psie lub kocie
Infolinia weterynaryjna
    X
Wizyta weterynarza / transport do lecznicy po nieszczęśliwym wypadku
    X

Uwaga: usługi "W razie awarii w domu" oraz "Z myślą o psie i kocie" dostępne są tylko w ramach dodatkowej umowy grupowej "Program Assitance III" (za dodatkową składką), dołączanej wyłącznie do Wariantu III.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis umowy dodatkowej znajduje się w jej ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00