Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania

Wsparcie finansowe na wypadek poważnej choroby

W razie wystąpienia poważnej choroby

- ubezpieczenie ryzyka poważnego zachorowania

Dlaczego warto?

  • wypłata w razie poważnego zachorowania - szeroki zakres ubezpieczenia może obejmować 11, 21 schorzeń (w przypadku ubezpieczenia Zespół) lub 11, 21 oraz 46 schorzeń (w przypadku ubezpieczenia Opiekun i Opiekun VIP), m.in. zawał serca, rak, rozległe oparzenia, udar mózgu
  • wsparcie finansowe, które pomoże uczestnikowi pokryć koszty leczenia
  • wypłata pieniędzy, które mogę zrekompensować część utraconych dochodów

Przykłady poważnych urazów i chorób

pełne definicje poważnych zachorowań znajdują się w warunkach ogólnych ubezpieczenia 46 schorzeń 21 schorzeń
11 schorzeń
Amputacja kończyn
X X  
Angioplastyka naczyń wieńcowych
X X  
Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych
X    
Choroba Alzhaimera
X    
Choroba Creutzfeldta-Jacoba
X    
Choroba Leśniowskiego-Crohna
X    
Choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne)
X    
Choroba Parkinsona
X    
Ciężka sepsa (posocznica)
X    
Dystrofia mięśniowa
X    
Gruźlica
X X  
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
X    
Łagodny nowotwór mózgu
X X  
Niedokrwistość aplastyczna
X X  
Niewydolność nerek
X X X
Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym
X X X
Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym
X    
Operacja aorty
X X X
Operacja mózgu
X    
Operacja pomostowania naczyń wieńcowych
X X X
Operacja tętnicy płucnej
X    
Operacja zastawek serca
X X  
Porażenie kończyn
X X  
Postępująca twardzina układowa (uogólniona sklerodermia)
X    
Postępujące porażenie nadjądrowe
X    
Pourazowe uszkodzenie mózgu
X    
Przeszczep narządów
X X X
Ropień mózgu wymagający drenażu przez kraniotomię
X    
Rozległe oparzenie
X X X
Schyłkowa niewydolność oddechowa
X    
Schyłkowa niewydolność wątroby
X X  
Stwardnienie rozsiane
X X  
Śpiączka
X X X
Tężec
X    
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)
X    
Udar mózgu
X X X
Usunięcie płuca (pneumonektomia)
X    
Utrata mowy
X X X
Utrata słuchu
X X  
Utrata wzroku
X X X
Wirusowe zapalenie mózgu
X    
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
X    
Wścieklizna
X    
Zakażenie wirusem HIV/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) w wyniku przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych
X    
Zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
X    
Zawał serca
X X X

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis umowy dodatkowej znajduje się w jej ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00