Ubezpieczenie ryzyka leczenia szpitalnego

Środki, które sfinansują specjalistyczne leczenie lub rehabilitację

W razie leczenia w szpitalu

- ubezpieczenie ryzyka leczenia szpitalnego

Korzyści:

  • środki, które sfinansują specjalistyczne leczenie lub rehabilitację
  • wsparcie, które może zrekompensować utracone dochody (np. ze względu na zwolnienie lekarskie)
  • pieniądze wypłacane są za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli pobyt nie był krótszy niż 5 dni

Przykładowe dzienne wysokości świadczeń

W systemie świadczeń progresywnych

Czas 
hospitalizacji 
Przyczyna 
hospitalizacji 
dla sumy ubezpieczenia
7000 zł
10 000 zł 15 000 zł
1-14 dni NW 140 zł 200 zł 300 zł
NW przy pracy
175 zł 250 zł 375 zł
wypadek komunikacyjny
175 zł 250 zł 375 zł
wypadek komunikacyjny 
przy pracy
210 zł 300 zł 450 zł
zawał serca
lub udar mózgu
105 zł 150 zł 225 zł
inna przyczyna
42 zł 60 zł 90 zł
od 15 dnia
do wyczerpania sumy ubezpieczenia
niezależnie 
od przyczyny
35 zł 50 zł 75 zł
Pobyt na OIT 
(OIOM) min. 24 h
niezależnie 
od przyczyny
700 zł 1000 zł 1500 zł

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00