Grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun

Ochrona życia i zdrowia pracowników

Ochrona Twoich pracowników

Wartością każdej firmy są pracujący w niej ludzie. Odpowiedzialny pracodawca nie tylko dba o ich komfort i możliwości rozwoju, ale także zapewnia im i ich rodzinom kompleksową ochronę w razie poważnych problemów zdrowotnych i drobnych dolegliwości. Dzięki temu podnosi atrakcyjność zatrudnienia w swojej firmie, a na rynku pracy buduje wizerunek firmy godnej zaufania.

Czym jest grupowe ubezpieczenie Opiekun?

Opiekun to elastyczne grupowe ubezpieczenie na życie. Możesz rozszerzyć je o umowy dodatkowe zabezpieczające finansowo Twoich pracowników i ich rodziny w razie niespodziewanych zdarzeń takich jak choroba czy wypadek. Został przygotowany tak, byś mógł dostosować go do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników. Ty decydujesz o wnioskowanej wysokości ochrony ubezpieczeniowej i zakresie ubezpieczenia. Ustalasz też zasady, zgodnie z którymi pracownicy będą kwalifikowani do programu.

Co zyskają Twoi pracownicy (w zależności od wybranego zakresu ochrony):

 • Elastyczne ubezpieczenie
  W najszerszym zakresie umowa główna zapewni Twoim pracownikom ochronę z tytułu:
  - śmierci,
  - poważnego zachorowania, 
  - niezdolności do pracy,
  - osierocenia dziecka.
 • Wypłata w razie poważnego zachorowania
  Świadczenie w wysokości nawet 100 000 zł w przypadku wystąpienia jednego z 46, 21 lub 11 zachorowań lub przeprowadzonych poważnych operacji.
 • Pomoc finansowa w razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego
  Ubezpieczenie ryzyka poważnego stanu chorobowego zapewni pieniądze w razie m. in. operacji aorty, operacji zastawek serca, udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne czy zawału serca.
 • Druga opinia lekarska światowej klasy specjalistów
  Umowa dodatkowa „Zagraniczna Druga Opinia Medyczna” umożliwi konsultację wcześniej postawionej diagnozy z lekarzami najlepszych światowych klinik.
 • Pieniądze, które pomogą w walce z nowotworem
  Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej RAKassistance jest wypłacane wraz z rosnącymi potrzebami na każdym etapie leczenia nowotworu (m. in. w momencie postawienia diagnozy, pobytu w szpitalu, odbytego cyklu chemioterapii lub radioterapii, a także w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nowotworem złośliwym).
 • Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne lub zachowawcze
  Umowa dodatkowa „Zdrowe Życie” oferuje wypłatę świadczenia za leczenie operacyjne albo zachowawcze przeprowadzone w szpitalu lub placówce chirurgii jednego. 
 • Świadczenie lekowe
  Umowa dodatkowa „Zdrowe Życie” zapewni także dodatkowe pieniądze na zakup leków po pobycie w szpitalu (wysokość ryczałtowego świadczenia lekowego uzależniona jest od zastosowanego typu leczenia i rodzaju schorzenia).
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  W ramach umowy dodatkowej możesz ubezpieczyć siebie i swoich pracowników między innymi od takich następstw nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć (również wskutek wypadku komunikacyjnego), niezdolność do pracy, kalectwo, pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu. 
 • Ochrona dla dziecka
  Wsparcie finansowe, gdy dziecko ulegnie wypadkowi (np. złamie rękę, zostanie pogryzione przez psa albo się zatruje), trafi do szpitala lub poważnie zachoruje (m. in. na cukrzycę, nowotwór złośliwy, zapalenie mózgu). W razie potrzeby będzie możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Dodatkowe fundusze, gdy powiększy się rodzina
  Wypłacimy świadczenie po urodzeniu bądź przysposobieniu dziecka (do 10 roku życia).
 • Wsparcie finansowe, gdy noworodek będzie wymagał wzmożonej opieki lekarskiej albo urodzi się ze schorzeniem wymagającym rehabilitacji
  Pieniądze, które umożliwią pokrycie kosztów rehabilitacji lub leczenia nowonarodzonego dziecka, jeżeli będzie ono wcześniakiem, będzie miało niską wagę urodzeniową lub stwierdzoną wadę wrodzona serca lub układu nerwowego, bądź przy porodzie otrzyma obniżoną ocenę stanu zdrowia wg skali Apgar.
 • Świadczenie Assistance w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby
  Dodatkowe wsparcie m. in. w razie potrzeby organizacji rehabilitacji, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia transportu medycznego, wizyty lekarza, zakupu leków czy opieki nad dzieckiem. W razie potrzeby masz także możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Możliwość oszczędzania z myślą o przyszłości
  Jeżeli podpiszesz Klauzulę Kapitałową – umowa ubezpieczenia przekształci się w umowę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Twoi pracownicy uzyskacie możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Opiekun jest ubezpieczeniem na życie. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy dodatkowe.

W przypadku zawarcia Aneksu Klauzula Kapitałowa Umowa Ubezpieczenia staje się Umową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W takim przypadku proponujemy do wyboru UFK różniące się możliwymi do osiągnięcia zyskami. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych (więcej informacji w Regulaminie UFK). Pełny opis ubezpieczenia oraz dostępnych umów dodatkowych znajduje się w ich ogólnych warunkach, załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na powyżej.