Grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun

Ochrona życia i zdrowia pracowników

Znajdź Agenta

Czym jest grupowe ubezpieczenie Opiekun?

Opiekun to elastyczne grupowe ubezpieczenie na życie. Możesz rozszerzyć je o umowy dodatkowe zabezpieczające finansowo Twoich pracowników i ich rodziny w razie niespodziewanych zdarzeń takich jak choroba czy wypadek.

Pozapłacowy benefit

W formie ubezpieczenia grupowego umożliwia szeroki zakres ochrony dla pracowników

Ubezpieczenie COVID-19 w cenie

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa w cenie 
w razie w razie śmierci wskutek zachorowania na COVID-19

Ubezpieczenie nauczycieli

3 warianty do wyboru - składka już od 60 złotych miesięcznie

Jak kupić?

3 kroki by zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego Opiekun z opcją COVID-19

krok 1

Skontaktuj się z nami

Zespół ekspertów specjalizujących się w sprzedaży ubezpieczeń grupowych służy pomocą i wsparciem. Porozmawiaj z naszym Agentem o potrzebach swoich pracowników. 

krok 2

Wyliczenie oferty

Na spotkaniu lub podczas rozmowy przedstawimy zakres i warunki ubezpieczenia Opiekun oraz doprecyzujemy zakres ochrony idealny dla Twojej firmy dobrany dla Twoich pracowników. 

krok 3

Start ochrony

Zorganizujemy spotkania informacyjne dla pracowników w ustalonej formie np. online. Wyjaśnimy szczegóły ubezpieczenia oraz zakres ochrony. 

Co zyskają Twoi pracownicy?

Sprawdź co w zależności od wybranego zakresu ochrony Twoi pracownicy

 • Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa COVID-19
  W razie śmierci wskutek zachorowania na COVID-19 rodzina otrzyma dodatkowe świadczenie nawet do 100 tyś zł.
 • Elastyczne ubezpieczenie
  W najszerszym zakresie umowa główna zapewni Twoim pracownikom ochronę z tytułu: śmierci, poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, osierocenia dziecka.
 • Wypłata w razie poważnego zachorowania
  Świadczenie w wysokości nawet 100 000 zł w przypadku wystąpienia jednego z 46, 21 lub 11 zachorowań lub przeprowadzonych poważnych operacji.
 • Pomoc finansowa w razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego
  Ubezpieczenie ryzyka poważnego stanu chorobowego zapewni pieniądze w razie m. in. operacji aorty, operacji zastawek serca, udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne czy zawału serca.
 • Druga opinia lekarska światowej klasy specjalistów
  Umowa dodatkowa „Zagraniczna Druga Opinia Medyczna” umożliwi konsultację wcześniej postawionej diagnozy z lekarzami najlepszych światowych klinik.
 • Pieniądze, które pomogą w walce z nowotworem
  Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej Rakassistance jest wypłacane wraz 
z rosnącymi potrzebami na każdym etapie leczenia nowotworu (m. in. w momencie postawienia diagnozy, pobytu w szpitalu, odbytego cyklu chemioterapii lub radioterapii, a także w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nowotworem złośliwym).
 • Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne, zabiegowe lub zachowawcze
  Umowa dodatkowa „Zdrowe Życie” oferuje wypłatę świadczenia za leczenie operacyjne albo zachowawcze przeprowadzone w szpitalu lub placówce chirurgii jednego. 
 • Świadczenie lekowe
  Umowa dodatkowa „Zdrowe Życie” zapewni także dodatkowe pieniądze na zakup leków po pobycie w szpitalu (wysokość ryczałtowego świadczenia lekowego uzależniona jest od zastosowanego typu leczenia i rodzaju schorzenia).
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  W ramach umowy dodatkowej możesz ubezpieczyć siebie i swoich pracowników między innymi od takich następstw nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć (również wskutek wypadku komunikacyjnego), niezdolność do pracy, kalectwo, pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu. 
 • Ochrona dla dziecka
  Wsparcie finansowe, gdy dziecko ulegnie wypadkowi (np. złamie rękę, zostanie pogryzione przez psa albo się zatruje), trafi do szpitala lub poważnie zachoruje (m. in. na cukrzycę typu 1 (insulinozależną) , nowotwór złośliwy, zapalenie mózgu powodujące trwałe ubytki neurologiczne). W razie potrzeby będzie możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Dodatkowe fundusze, gdy powiększy się rodzina
  Wypłacimy świadczenie po urodzeniu bądź przysposobieniu dziecka w wieku poniżej 10 lat.
 • Wsparcie finansowe, gdy noworodek będzie wymagał wzmożonej opieki lekarskiej albo urodzi się ze schorzeniem wymagającym rehabilitacji
  Pieniądze, które umożliwią pokrycie kosztów rehabilitacji lub leczenia noworodka, jeśli dziecko uzyska poniżej 8 punktów w skali APGAR, urodzi się przedwcześnie, będzie miało niską wagę urodzeniową bądź stwierdzoną wadę wrodzoną serca albo układu nerwowego, bądź przy porodzie otrzyma obniżoną ocenę stanu zdrowia wg skali Apgar.
 • Świadczenie Assistance w razie nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Dodatkowe wsparcie m. in. w razie potrzeby organizacji rehabilitacji, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia transportu medycznego, wizyty lekarza, zakupu leków czy opieki nad dzieckiem. W razie potrzeby masz także możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Możliwość oszczędzania z myślą o przyszłości
  Jeżeli podpiszesz Klauzulę Kapitałową – umowa ubezpieczenia przekształci się w umowę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Twoi pracownicy uzyskacie możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8:00 - 19:00

1Szczegóły akcji "Opiekun pracownika w czasie Covid-19" dostępne są w Regulaminie

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Opiekun jest ubezpieczeniem na życie. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy dodatkowe. W przypadku zawarcia Aneksu Klauzula Kapitałowa Umowa Ubezpieczenia staje się Umową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W takim przypadku proponujemy do wyboru UFK różniące się możliwymi do osiągnięcia zyskami. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych (więcej informacji w Regulaminie UFK). Pełny opis ubezpieczenia oraz dostępnych umów dodatkowych znajduje się w ich ogólnych warunkach, załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.aviva.pl/dokumenty-dla-firm.