Grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun VIP

Ubezpieczenie na wysokie sumy dla wartościowych pracowników

Ochrona na wysokie sumy ubezpieczenia

Są osoby, bez których ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy. Nieszczęśliwy wypadek lub ciężka choroba mogą się jednak przytrafić każdemu. Często nie da się tego uniknąć, możesz jednak zabezpieczyć swoich pracowników na taką ewentualność.

Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun VIP?

Opiekun VIP to ubezpieczenie dla firm i osób zainteresowanych ochroną na wysokie sumy. To doskonałe rozwiązanie dla właścicieli i wspólników firm oraz szczególnie wartościowych pracowników. Szeroki zakres ubezpieczenia pozwala na pełne zabezpieczenie w razie śmierci, choroby, wypadku lub niezdolności do pracy. 

Co zyskujesz?

  • Elastyczne ubezpieczenie
    Warunki ochrony są określane indywidualnie dla każdego uczestnika ubezpieczenia. W zależności od sytuacji istnieje możliwość zawarcia umowy dla pojedynczych osób (również wspólników w firmie) oraz grupowo dla zarządu, kadry menadżerskiej lub pracowników na kluczowych stanowiskach. Szeroki zakres ubezpieczenia umożliwia dopasowanie właściwej ochrony, w zależności od zmieniających się potrzeb klienta.
  • Zabezpieczenie dla wspólników
    To wygodne rozwiązanie dla partnerów biznesowych, ponieważ mogą wzajemnie wskazać się jako uposażenych. Dzięki temu w razie śmierci jednego z nich, drugi może otrzymać środki umożliwiające ewentualne wykupienie udziałów w irmie od spadkobierców wspólnika.
  • Możliwość rozszerzenia ochrony
    W dowolnym momencie możesz rozszerzyć ubezpieczenie o umowy dodatkowe dotyczące: następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak śmierć, kalectwo, niezdolność do pracy czy uszczerbek na zdrowiu. Możesz też zabezpieczyć pracowników finansowo na wypadek poważnej choroby lub leczenia szpitalnego.

 

Umowy dodatkowe

Rodzaj ubezpieczenia
Korzyści
Niezdolność 
do pracy wskutek NW

- istotna pomoc finansowa w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem

- wypłata: nawet do 3 mln zł

Niezdolność 
do pracy i poważne zachorowanie*

- w zależności od wariantu: wsparcie finansowe w razie poważnego schorzenia lub niezdolność do pracy (spowodowanej chorobą lub wypadkiem)

- wypłata w razie 11, 20 lub 46 poważnych zachorowań; lista poważnych zachorowań obejmuje m.in. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, operację by-assów, operację aorty, przeszczep narządów, śpiączkę, utratę mowy, utratę wzroku

- wypłata w razie niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania: nawet do 3 mln zł

Kalectwo 
wskutek NW

- istotne wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, spowodowanego wypadkiem, zgodnie z tabelą kalectwa (19 pozycji)

- wypłaty: wielokrotne nawet do 10 mln zł

Śmierć 
wskutek NW

- dodatkowe wsparcie dla najbliższych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem

- wypłata: nawet to 10 mln zł

Trwały uszczerbek
na zdrowiu
wskutek NW

- pomoc w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem

- wypłata: za każdy procent uszczerbku wypłacany jest 1% sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału 50 tys. – 150 tys. zł)

Trwały uszczerbek
na zdrowiu
wskutek NW 
w systemie świadczeń progresywnych
- korzyści podobne jak w przypadku ubezpieczenia „Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW”, ale wypłata zależy również od tzw. współczynnika progresji (oznacza to relatywnie wyższe wypłaty przy większych uszczerbkach – maks. do  600 tys. zł)
Świadczenie szpitalne 
"Zdrowe Życie"

- pomoc finansowa w razie  leczenia w szpitalu z około  1 800 powodów

- wypłata: określony % sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału 20 tys. - 50 tys. zł), zależny od rodzaju przeprowadzonego postępowania medycznego

Leczenie szpitalne

- wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni. Świadczenie wypłacane jest do wyczerpania sumy ubezpieczenia

- wysokość dziennej stawki – do 300 zł (za pierwsze 14 dni), do 150 zł (od 15 dnia)

Leczenie szpitalne
w systemie świadczeń progresywnych

- wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni. Świadczenie wypłacane jest do wyczerpania sumy ubezpieczenia

- wysokość dziennej stawki – do 450 zł (za pierwsze 14 dni), do 75 zł (od 15 dnia); dodatkowe jednorazowe świadczenie – do 1 500 zł – za pobyt na OIOM (min. 24 godziny)

Assistance
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych m.in.: trzy domowe wizyty lekarskie w roku, transport medyczny, opieka pielęgniarki w szpitalu, opieka nad dzieckiem, opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji, pomoc medyczna za granicą

* Pełne definicje poważnych zachorowań znajdują się w warunkach ogólnych ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Dla pracowników

Pomocne informacje dla uczestników ubezpieczenia grupowego

Zgłoszenie zdarzenia lub pomoc z polisy

Jak zgłosić wniosek o wypłatę w razie np. choroby lub wypadku?

Szczegóły ubezpieczenia

Jaki jest zakres ochrony? Jak zmienić dane?

Inwestycje

Sprawdzenie stanu zgromadzonych środków lub zmiana funduszy

Dokumenty

Informacje o ubezpieczeniach, wnioski i formularze

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Opiekun VIP jest ubezpieczeniem na życie. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy dodatkowe. Pełny opis ubezpieczenia oraz dostępnych umów dodatkowych znajduje się w ich ogólnych warunkach i załącznikach do tych dokumentów, zamieszczonych na www.aviva.pl/dokumenty-dla-firm.