Ubezpieczenie na życie Dalej Razem

Kontynuacja ochrony zdrowia i życia, dla tych których ubezpieczenie grupowe wygasło

Kontynuuj swoją ochronę niezależnie od tego, gdzie pracujesz

Zmieniłeś pracodawcę i Twoja ochrona zdrowia i życia w ubezpieczeniu grupowym wygasła? Możesz kontynuować je na podobnych zasadach indywidualnie opłacając składki.

Czym jest ubezpieczenie na życie Dalej Razem?

To umowa, która zapewni Ci kontynuację ochrony zdrowia i życia, gdy w związku ze zmianą pracy Twoje dotychczasowe ubezpieczenie grupowe przestanie obowiązywać. Możesz ją zawrzeć niezależnie od tego, czy wcześniej byłeś ubezpieczony w Avivie czy w innym towarzystwie.

Co zyskujesz?

 • Możliwość dopasowania zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia do swoich potrzeb
  Jeżeli masz mniej niż 55 lat, masz do wyboru 4 pakiety w 3 wariantach sumy ubezpieczenia. Sam decydujesz, czy zależy Ci jedynie na finansowym zabezpieczeniu na wypadek choroby lub śmierci Twojej albo Twoich najbliższych, czy też na kompleksowym zabezpieczeniu na najwyższe sumy. Jeżeli skończyłeś 55 lat, możesz skorzystać z 3 pakietów „55plus” mających ten sam zakres ale różne sumy ubezpieczenia.
 • Pieniądze na leczenie, gdy poważnie zachorujesz
  Obejmiemy cię ubezpieczeniem w aż 11 przypadkach, m. in. gdy zachorujesz na nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, gdy doznasz rozległego oparzenia, gdy konieczna będzie operacja aorty, by-passów lub przeszczep narządów.
 • Finansową rekompensatę, gdy trafisz do szpitala
  Wypłacimy Ci pieniądze po zabiegu bądź operacji przeprowadzanych w szpitalu. Na dodatkowe środki możesz liczyć także wtedy, gdy czekać cię będzie operacja bądź zabieg.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  Możesz liczyć na wsparcie finansowe, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
 • Zastrzyk gotówki, gdy urodzi Ci się dziecko
  Na wypłatę świadczenia możesz liczyć także, gdy zdecydujesz się na adopcję dziecka do 10. roku życia.
 • Wsparcie finansowe dla najbliższych w razie Twojej śmierci
  Twoi najbliżsi otrzymają także dodatkowe świadczenie w razie Twojej śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego oraz nieszczęśliwego wypadku. Niezależnie od tego, kogo wskażesz jako uposażonego (osobę, która otrzyma pieniądze z ubezpieczenia), dodatkowe środki trafią także do Twojego dziecka/dzieci.
 • Pomoc finansową, gdy zabraknie najbliższych Ci osób
  Pieniądze, które otrzymasz w przypadku śmierci Twoich rodziców, małżonka lub dziecka (od 1 do 21 roku życia) pomogą Ci przejść przez ten trudny okres.
 • Taki sam zakres ochrony, jak w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia, bez oceny ryzyka ubezpieczeniowego
  Jeżeli Twoje ubezpieczenie grupowe zawarte było w Avivie, gwarantujemy Ci taki sam zakres i sumy ubezpieczenia bez konieczności wypełnienia ankiety medycznej  (pod warunkiem, że zakres ochrony nie przekracza zakresu Twojego wcześniejszego ubezpieczenia grupowego).

 

Pakiety

  Pakiet Kompletny
Pakiet Zdrowotny
Pakiet Rodzinny
Pakiet Podstawowy
Pakiet 
55plus
śmierć ubezpieczonego
X X
X
X
X
śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
X X
X
X
X
śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
X X
X
X
X
trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
X X
X
X
X
śmierć rodzica ubezpieczonego
X X
X
X
X
poważne zachorowanie ubezpieczonego
X X      
leczenie szpitalne ubezpieczonego
X X      
postępowanie medyczne podczas hospitalizacji
X X      
urodzenie się dziecka ubezpieczonego
X   X    
śmierć dziecka ubezpieczonego
X   X    
osierocenie dziecka ubezpieczonego
X   X    

Dla pracowników

Pomocne informacje dla uczestników ubezpieczenia grupowego

Zgłoszenie zdarzenia lub pomoc z polisy

Jak zgłosić wniosek o wypłatę w razie np. choroby lub wypadku?

Szczegóły ubezpieczenia

Jaki jest zakres ochrony? Jak zmienić dane?

Dokumenty

Informacje o ubezpieczeniach, wnioski i formularze

Materiał ma wyłącznie charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu.