Pracownicze Programy Emerytalne

Pomnażanie środków na emeryturę Twoich pracowników połączone z ubezpieczeniem

Zabezpieczenie finansowe przyszłości Twoich pracowników

Zastanawiasz się, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć przyszłość swoich pracowników? Zapewniając im możliwość oszczędzania na emeryturę połączoną z ochroną ich życia.

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)?

To sposób gromadzenia środków na emeryturę połączony z ubezpieczeniem na życie. Daje nie tylko możliwość inwestowania z myślą o przyszłości, ale także zapewnia wsparcie finansowe Twoim pracownikom i ich rodzinom w przypadku śmierci uczestnika czy nieszczęśliwego wypadku.

Korzyści dla pracodawcy

 • Budowa pozytywnego wizerunku firmy
  Dzięki oferowaniu dodatkowego świadczenia pozapłacowego, stanowiącego zarazem wyjątkowo atrakcyjny sposób oszczędzania w ramach trzeciego filaru, możesz, jako pracodawca, wzmocnić swoją pozycję oraz zbudować wizerunek na rynku pracy i zyskać przewagę konkurencyjną.
 • Zwiększenie lojalności pracowników
  Dbałość o swoją załogę pozwoli Ci zwiększyć jej lojalność oraz motywację do pracy, co może zapobiec kosztownej rotacji pracowników.
 • Ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne
  Składka na PPE finansowana przez Pracodawcę (tzw. składka podstawowa) jest zwolniona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów
  Możliwość zaliczenia wszelkich kosztów ponoszonych przez Pracodawcę, związanych z prowadzeniem programu, w tym składki podstawowej, do kosztów uzyskania przychodów.

Korzyści dla pracowników

 • Dodatkowe źródło dochodów na emeryturze
  Dzięki systematycznym wpłatom w długim czasie zyskujesz możliwość zgromadzenia znacznej sumy pieniędzy, która może stanowić dodatkowe źródło dochodów na emeryturze.
 • Zwolnienie zysków z inwestycji i przyszłych wypłat z podatku dochodowego
  PPE należy do jednej z nielicznych form oszczędzania oferujących przywilej zwolnienia z podatku dochodowego zysków z inwestycji. Z podatku zwolnione będą także przyszłe wypłaty.
 • Dobrowolne składki dodatkowe
  Masz możliwość zadeklarowania dobrowolnych składek dodatkowych w celu bardziej efektywnego pomnażania swoich oszczędności.
 • Możliwość przekazania zgromadzonego kapitału swoim bliskim
  Zgromadzone oszczędności podlegają dziedziczeniu i nie są objęte podatkiem spadkowym.
 • Dodatkowe zabezpieczenie
  Wybierając PPE w formie ubezpieczenia zyskujesz dodatkowe zabezpieczenie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zabezpieczasz także swoich bliskich w razie swojej śmierci.

Fundusze kapitałowe

W ramach PPE oferujemy cztery odrębne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

To w ramach tych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lokowane są środki pochodzące wyłącznie z umów PPE - zarówno ze składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę, jak i dobrowolnej składki dodatkowej opłacanej przez pracownika - uczestnika PPE.

Wykaz PPE zarządzanych przez Avivę w formie grupowego ubezpieczenia na życie można znaleźć w Rejestrze PPE dostępnym na stronach Komisji Nadzoru Finansowego.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie Opiekun  jest grupowym ubezpieczeniem na życie i może zostać zawarty w wersji z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) albo w wersji bez UFK. Pełny opis ubezpieczenia, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.aviva.pl/dokumenty-dla-firm