Harmonogram wprowadzenia PPK

Wielkość firmy Termin zawarcia umowy o
zarządzanie
Termin zawarcia umowy o
prowadzenie
zatrudniono co najmniej 
250 osób
do 25 października 2019 do 12 listopada 2019
zatrudniono co najmniej 
50 osób
do 27 października 2020 do 10 listopada 2020
zatrudniono co najmniej 
20 osób
do 27 października 2020 do 10 listopada 2020
pozostałe firmy do 23 kwietnia 2021 do 10 maja 2021
jednostki sektora finansów
publicznych
do 26 marca 2021 do 10 kwietnia 2021