Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Program oszczędzania na emeryturę

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zapewnienie wyższych świadczeń emerytalnych jego uczestnikom. System jest współfinansowany przez pracowników, pracodawców oraz w części przez państwo.

Sprawdź, co nas wyróżnia

Wieloletnie doświadczenie

Od 2001 roku zarządzamy inwestycjami, a od 15 lat prowadzimy programy emerytalne dla przedsiębiorców

Globalne kompetencje

Aviva w 2012 roku uczestniczyła w tworzeniu reformy emerytalnej na rynku brytyjskim, gdzie jest liderem wśród prywatnych dostawców

Brak opłat

Do końca 2020 roku nie pobieramy opłat za zarządzanie subfunduszami w ramach PPK

Portal dla pracowników

W serwisie MojaAviva będziesz mógł sprawdzić stan swoich środków zebranych w ramach PPK oraz korzystać ze zniżek na produkty Avivy 

Korzyści z udziału w PPK

 • Wpłaty na Twój rachunek PPK będą pochodzić z trzech źródeł 
  Wpłaty na PPK będą pochodziły od Pracodawcy (od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto), Pracownika (od 2% do 4% wynagrodzenia brutto) oraz wpłaty od państwa (wpłata powitalna 250 zł oraz dopłata roczna 240 zł).
 • Aby zacząć oszczędzać, nie musisz nic robić, pieniądze oszczędzają się same
  Będziemy inwestować środki gromadzone na rachunkach PPK w 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika.
 • Zabezpieczenie w przypadku poważnego zachorowania 
  W przypadku poważnego zachorowania Twojego lub Twoich najbliższych (małżonek lub dziecko uczestnika) możesz złożyć wniosek o wypłatę do 25% zgromadzonych środków.
 • Pieniądze na wkład własny przy zakupie mieszkania
  Ty decydujesz, czy w przypadku, gdy np. kupujesz mieszkanie lub budujesz dom na kredyt chcesz wypłacić środki (na rzecz wkładu własnego). Wypłata jest dostępna dla uczestników poniżej 45 roku życia i podlega zwrotowi.
 • Zgromadzone środki są Twoje i podlegają dziedziczeniu
  Twoje środki pozostają Twoją prywatną własnością. W przypadku rozwodu (przy wspólności majątkowej) są dzielone, a w przypadku śmierci Uczestnika są dziedziczone.
 • Tylko Ty decydujesz według jakiego modelu będziesz otrzymywać wypłaty po ukończeniu 60 roku życia
  Środki zgromadzone w ramach PPK można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia. W najkorzystniejszym podatkowo wariancie 25% zgromadzonych środków możesz wypłacić jednorazowo, a pozostałych 75% środków w 120 miesięcznych ratach.

Wysokość wpłat na PPK

Na Twoje oszczędności w PPK składają się:

Ty - Pracownik

Wpłata podstawowa: 2%* wynagrodzenia brutto pracownika 

Wpłata dodatkowa: do 2% wynagrodzenia brutto pracownika

 

*dla osób zarabiających poniżej 1,2-krotności płacy minimalnej brutto może wynosić 0,5% 

Pracodawca

Wpłata podstawowa: 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika 

Wpłata dodatkowa: do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika

Państwo

Wpłata powitalna: 250 zł (jednorazowo)

Dopłata roczna: 240 zł (raz w roku)

Jak to działa w praktyce?

1

Wybór instytucji

Pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników 

2

Wpłaty

Wpłaty na PPK będą pochodziły od Pracodawcy (od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto), Pracownika (od 2% do 4% wynagrodzenia brutto) oraz wpłaty od Państwa (wpłata powitalna 250 zł oraz dopłata roczna 240 zł)

3

Zarządzanie

Pracownicy - Uczestnicy PPK będą mieli wgląd do informacji na temat swoich środków online 24h/7 oraz możliwość składania dyspozycji zmian za pośrednictwem platformy MojaAviva

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polegają PPK?

W jakim celu wprowadzono PPK?

Kto może prowadzić PPK?

Kto decyduje o wyborze PPK?

Kiedy mogę wypłacić środki z PPK?

Czy istnieje możliwość wypłaty środków przed emeryturą przez pracownika?

Czy pracownik może mieć więcej niż jedno PPK?

Co się dzieje ze środkami w przypadku zmiany pracy?

Gdzie można zobaczyć stan środków w PPK?

Gdzie są inwestowane środki?