PPK już wkrótce w ofercie Avivy

Aviva Investors Poland TFI SA złożyło wniosek o wpisanie planu do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR). Jest to niezbędne działanie, aby mieć prawo do prowadzenia planu i zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ustawowym warunkiem oferowania PPK jest spełnienie przez instytucję finansową odpowiednich kryteriów związanych z doświadczeniem na rynku inwestycyjnym oraz możliwościami kapitałowymi. Podmiot oferujący PPK powinien posiadać między innymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, kapitał własny w wysokości minimum 25 mln zł oraz utworzony fundusz zdefiniowanej daty. Wszystkie powyższe warunki są spełnione przez Aviva Investors Poland TFI SA.