Oferta Aviva PPK na Portalu Moje PPK

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Aviva Investors Poland TFI S.A. uzyskała niezbędne zgody i wprowadziła do swojej oferty Pracowniczy Plan Kapitałowy Aviva SFIO PPK.

Nasza oferta prezentowana jest na Portalu Moje PPK. Jest to oficjalny Portal informacyjny na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Jako instytucja finansowa pragniemy zostać długoterminowym partnerem pracodawcy, zapewniając pełne wsparcie w prowadzeniu PPK. Skoncentrujemy się przede wszystkim na maksymalnym zautomatyzowaniu procesów, które pozwolą odciążyć pracodawcę w codziennej obsłudze. W tym celu dostarczymy odpowiednie rozwiązania informatyczne dla pracodawcy i pracowników.

Oferujemy atrakcyjne warunki kosztowe. Do końca 2020 roku nie będziemy pobierać stałego wynagrodzenie za zarządzanie aktywami PPK we wszystkich subfunduszach zdefiniowanej daty. Po tym okresie opłata ta nie będzie wyższa niż 0,40% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Grupa Aviva, w skład której wchodzi Aviva Investors Poland TFI S.A., aktywnie uczestniczy we wdrażaniu nowych rozwiązań emerytalnych na rynkach finansowych. Z powodzeniem brała udział we wdrażaniu analogicznej do PPK reformy emerytalnej (Pension Acts) w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie jest liderem wśród prywatnych dostawców. 

Wierzymy, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie okazją do nawiązania współpracy.