Elektroniczna wymiana danych

Prace nad standardem wymiany danych pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK dobiegają końca.

Przez ostatnie 5 miesięcy mieliśmy okazję brać udział w unikalnej akcji, mającej na celu wypracowanie standardu dla całego rynku. Powstałe rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z dostawcami oprogramowania dla działów kadrowo-płacowych.

Dzięki takiej standaryzacji rozwiązań, wdrożenie w życie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi programów PPK.

Standard komunikacji przygotowany przez Grupę Roboczą jest dostępny dla całego rynku, co oznacza, że podmioty nie uczestniczące w pracach grupy mogą wykorzystać przedstawiony w dokumencie format podczas konfiguracji przekazywania informacji w obszarze PPK.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który zawiera techniczne opisy formatów wymiany danych pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK.

PPK - zakres danych i struktura pliku