Fundusz PPK Avivy już zarejestrowany

Pierwszy krok do utworzenia w Avivie programu PPK już za nami. 5 kwietnia 2019 roku fundusz Aviva SFIO PPK został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 8 subfunduszami zdefiniowanej daty od Aviva PPK 2025 do Aviva PPK 2060. Subfundusze stosują odmienne zasady polityki inwestycyjnej oraz różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika.

Kolejnym krokiem jest wpisanie programu do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

„Po dopełnieniu formalności będziemy mogli prezentować szczegółową ofertę na prowadzenie i zarządzanie środkami pracowników w ramach PPK. Na razie prowadzimy warsztaty i szkolenia dla pracodawców zatrudniających ponad 250 pracowników. Chcemy dotrzeć do połowy firm, aby uzyskać 10% udziału w rynku PPK ” – powiedział Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI SA.

Aviva jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat, a nasza historia na rynku brytyjskim liczy ponad 320 lat. W 2012 roku uczestniczyliśmy w tworzeniu oraz wdrażaniu reformy emerytalnej na rynku brytyjskim (Pensions Act). W Polsce ustawa o PPK powstała w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują z sukcesem w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

„W Polsce od 2000 roku prowadzimy programy emerytalne dla firm. Mamy więc praktyczną wiedzę o takich programach, popartą długoletnim doświadczeniem. Przy wdrażaniu PPK wykorzystamy też doświadczenia naszych kolegów z rynku brytyjskiego, głównie w zakresie integracji z systemami kadrowymi pracodawców, czy też poprzez udostępnienie aplikacji dla pracodawców i pracowników.” – dodał Hubert Szczepanik, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w Aviva Investors TFI.