Bez opłat w Aviva PPK

Aż do końca 2020 roku Aviva Investors Poland TFI SA nie będzie pobierać opłat za zarządzanie funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na podpisanie umowy o zarządzanie środkami PPK z Aviva Investors Poland TFI SA, będą mogli liczyć na darmowe zarządzanie przez 18 miesięcy, licząc od 1 lipca 2019 roku.

Dodatkowo zapewniamy kompleksową pomoc ze strony ponad 2000 agentów oraz obsługę w niemal 130 placówkach zlokalizowanych w całej Polsce. Będziemy wspierać firmy w działaniach administracyjnych i komunikacyjnych zarówno na etapie wdrożenia, jak i prowadzenia PPK.  Co więcej, oferujemy nowoczesny portal internetowy dla pracowników, dzięki któremu będą mogli sprawdzać stan oszczędności i zarządzać swoimi środkami online 24h/7.