Aviva Investors w Ewidencji PPK

Aviva Investors Poland TFI S.A. została umieszczona w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Po zarejestrowaniu funduszu zdefiniowanej daty Aviva SFIO PPK, które miało miejsce z początkiem kwietnia 2019 roku, umieszczenie w Ewidencji PPK było kolejnym i ostatecznym krokiem na drodze do oferowania PPK pracodawcom.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na podpisanie umowy o zarządzanie środkami PPK z Aviva Investors, będą mogli liczyć na darmowe zarządzanie przez 18 miesięcy, licząc od 1 lipca 2019 r. Decyzją Towarzystwa do końca 2020 roku nie będą pobierane opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach PPK.

Cieszymy się, że jako kolejny podmiot międzynarodowej Grupy Aviva będziemy aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu nowych rozwiązań emerytalnych na kolejnym rynku finansowym. Wcześniej, z powodzeniem Aviva uczestniczyła we wdrażaniu analogicznej reformy emerytalnej (Pension Acts) w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie jest liderem wśród prywatnych dostawców. Dzięki bieżącej współpracy, będziemy korzystać z tego doświadczenia w prowadzeniu programów emerytalnych dla firm w Polsce. Wiemy jak ważne jest wsparcie dla pracodawców, szczególnie w zakresie integracji systemów informatycznych, dzięki czemu proces wdrażania i obsługi administracyjnej PPK przebiega łatwo i bezproblemowo.

„Nasze atuty to: doskonałe wyniki inwestycyjne, brytyjskie doświadczenie i niskie koszty” – podkreślił Marek Przybylski, Prezes Aviva Investors Poland TFI S.A.

Zgodnie z informacjami Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ciągu kilku najbliższych dni na Portalu MojePPK.pl - jedynym oficjalnym źródle informacji o PPK – opublikowana zostanie lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK wraz z ich ofertą.