Zmiana statutu funduszu

Zmiana statutu funduszu CU FIO Stabilnego Inwestowania

Statut funduszu CU FIO Stabilnego Inwestowania uległ zmianie.

CU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania został przekształcony w CU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania.