Zmiana Regulaminu STI

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2017 roku zmienił się Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno - Informacyjnego (STI)

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2017 roku zmienił się Regulamin korzystania z usług Seriwu Transakcyjno – Informacyjnego (STI). Nowe zapisy Regulaminu umożliwiają zawarcie przez osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych Umowy o korzystanie z serwisu STI z jednoczesnym otwarciem nowego produktu. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Treść nowego Regulaminu znajduje się w sekcji Pobierz dokumenty