Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowaniu dyspozycji zamiany

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

‎Na podstawie Art. 127 Statutu Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva SFIO PPK niniejszym informuje, że z dniem 27 kwietnia 2021 r. rozpoczyna przyjmowanie dyspozycji zamiany w Subfunduszu Aviva PPK 2065 Aviva SFIO PPK.