Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje o dokonaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono:

- datę aktualizacji prospektu.

2.      Zmienia się   Statut Aviva  SFIO w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva  SFIO z dnia 30 marca 2021r.  zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego Aviva SFIO  uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.