Aktualizacja roczna Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych

Aktualizacja roczna Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych z dnia 13 kwietnia 2022 roku.

Informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektów informacyjnych:

1.      Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

2.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

3.      Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

4.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”,

5.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek”,

6.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”.

Zaktualizowany prospekty informacyjne opublikowane zostały na stronie https://www.aviva.pl/wszystkie-dokumenty/pobierz-dokumenty-fundusze-inwestycyjne/.