Ogłoszenie o aktualizacji Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych z dnia 1 stycznia 2022 roku.

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2022 roku zostały dokonane zmiany Prospektów informacyjnych:

1.     Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

2.     Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

3.     Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”,

4.     Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek”,

5.     Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”

w następującym zakresie:

1.     Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji Prospektu.

2.     W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” pkt 7 lit.b  „ Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:” otrzymuje następujące brzmienie:

Teresa Godinho - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Petros Papanikolaou - Członek Rady Nadzorczej

Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej.

3.     W Prospekcie Funduszu:

a)     Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w Rozdziale „Dane o Funduszu” w pkt 2 „Dane o Subfunduszach” zmieniono: ppkt 2.1.2 lit. b); 2.2.2 lit. b); 2.3.2 lit. b); 2.4.2 lit. b); 2.5.2 lit. b),

b)    Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2 „Dane o Subfunduszach” zmieniono ppkt 2.1.2 lit. b),

c)    Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu w Rozdziale III „Dane o Funduszu” zmieniono ppkt 1.10 lit. b)

d)    Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK, w Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2 „Dane o Subfunduszach” zmieniono ppkt 2.1.2 lit. b), 2.2.2 lit. b), 2.3.2 lit. b), 2.4.2 lit. b), 2.5.2 lit. b), 2.6.2 lit. b), 2.7.2 lit. b), 2.8.2 lit. b), 2.9.2 lit. b).

Pełny tekst Prospektów informacyjnych uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.