Ogłoszenia i komunikaty funduszy inwestycyjnych

Ogłoszenia i komunikaty funduszy inwestycyjnych

18 lip 2019

Ogłoszenie o wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszami Aviva SFIO PPK

5 lip 2019

Ogłoszenie o zmianach Statutu

2 lip 2019

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu

2 lip 2019

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu

2 lip 2019

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu

3 cze 2019

Ogłoszenie w sprawie Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu

31 maj 2019

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

31 maj 2019

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

31 maj 2019

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

21 maj 2019

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

20 maj 2019

Ogłoszenie o zmianach Statutu

26 kwi 2019

Ogłoszenie o zmianach prospektu informacyjnego