Ogłoszenie o zniesieniu wynagrodzenia zmiennego

za zarządzanie Subfunduszem Aviva Investors Obligacji Zamiennych Funduszu Aviva Investors FIO

Uchwałą Zarządu Aviva Investors Poland TFI SA z dniem 30 czerwca 2017 roku zmieniona została stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem Aviva Investors Obligacji Zamiennych wydzielonego w ramach Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z dotychczasowej wysokości 20% w skali roku na wysokość 0% w skali roku.