Ogłoszenie o zmianach Prospektu

Ogłoszenie o zmianach Prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO i jego Skrótu z dnia 18 września 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zmianach Prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO i Skrótu Prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO z dnia 18 września 2012 r.

Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego

Ogłoszenie o zmianach Skrótu Prospektu Informacyjnego

Prospekt Informacyjny Aviva Investors FIO (2,3 MB)

Skrót Prospektu Informacyjnego Aviva Investors FIO (1,6 MB)