Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w zw. z ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 212, poz. 1554) Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty („CU FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 r., w związku z koniecznością dokonania aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym oraz skrócie tego prospektu, sporządzony został nowy prospekt informacyjny oraz skrót prospektu funduszu inwestycyjnego CU FIO.

Tekst jednolity prospektu informacyjnego z dnia 8 kwietnia 2008 roku oraz skrót tego prospektu publikujemy w załączeniu.