Informacje o zmianach w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK)

UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE MULTIBONUS:

1. Aviva UFK Quercus Turcja

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Quercus TFI S.A.:

- Subfundusz QUERCUS Turcja w dniu 01.04.2018 r. rozpoczyna inwestycje w akcje europejskich spółek i jednocześnie zostaje zmieniona jego nazwa na: Subfundusz QUERCUS Europa,

a następnie

- Subfundusz QUERCUS Europa w dniu 28.12.2018 r. zmienia strategię inwestycyjną i zostaje zastąpiony przez QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, czyli fundusz o charakterze gotówkowym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych.

Informacje źródłowe na stronie Quercus TFI S.A.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Aviva UFK Quercus Turcja zostaje wycofany z oferty z powodu likwidacji.

2. Aviva UFK PZU Energia Medycyna Ekologia

Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia w dniu 02.10.2018 r. zmienia nazwę na Subfundusz PZU Medyczny.

Informacje źródłowe na stronie PZU TFI S.A.

3. Aviva UFK Skarbiec Depozytowy

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Skarbiec TFI S.A., Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY w dniu 02.11.2018 r. zmienia nazwę na: Subfundusz SKARBIEC - Dłużny Uniwersalny (typ funduszu: fundusz uniwersalny obligacji). Informacje źródłowe na stronie Skarbiec TFI S.A.

4. Aviva UFK Quercus Rosja

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Quercus TFI S.A., Subfundusz QUERCUS Rosja w dniu 28.12.2018 r. zmienia strategię na Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych, czyli fundusz o charakterze obligacyjnym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Informacje źródłowe na stronie Quercus TFI S.A.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Aviva UFK Quercus Rosja zostaje wycofany z oferty z powodu likwidacji.

5. Aviva UFK AIMS Target Return Fund

Aviva SFIO Subfundusz Aviva Oszczędnościowy w dniu 25.02.2019 r. zmienia nazwę na Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii. Informacje źródłowe na stronie Aviva Investors Poland TFI SA.