Informacje o likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE MULTIBONUS

19.04.2019 r. wycofujemy z oferty dwa likwidowane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - Aviva UFK Quercus Turcja i Aviva UFK Quercus Rosja. Oznacza to, że dzień ten będzie ostatnim dniem wyceny ich jednostek.

W związku z tym od 19 grudnia 2018 r. nie można: 

  • zlecać transferu zgromadzonych środków do likwidowanych UFK,
  • wskazywać likwidowanych UFK jako tych, w które ma zostać zainwestowana nowa składka,
  • wskazywać likwidowanych UFK przy zmianie alokacji składki do funduszy.

Jednocześnie informujemy, że w odrębnym dokumencie są dostępne informacje o zmianach w funduszach inwestycyjnych, w których jednostki są lokowane aktywa UFK.