Aktualizacja roczna prospektów informacyjnych

Aktualizacja roczna Prospektów informacyjnych z dnia 30 maja 2018 roku.

Informujemy, że w dniu 30 maja 2018 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektów informacyjnych:

1.      Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

2.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

3.      Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

4.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”.

 Zaktualizowany prospekty informacyjne opublikowane zostały na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty.