Aktualizacja roczna Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych

Informujemy, że w dniu 31 maja 2021 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektów informacyjnych:

  1. Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,
  2. Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,
  3. Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,
  4. Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”,
  5. Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek”,
  6. Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”.

Zaktualizowane prospekty informacyjne opublikowane zostały tutaj.