Aktualizacja prospektów i skrótów prospektów informacyjnych

Aktualizacja prospektów i skrótów prospektów informacyjnych

Informujemy o publikacji rocznej aktualizacji prospektów informacyjnych oraz skrótów prospektów informacyjnych Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aviva Investors FIO:

Prospekt informacyjny >>
Skrót prospektu informacyjnego >>

Aviva Investors SFIO:

Prospekt informacyjny >>
Skrót prospektu informacyjnego >>