Ogłoszenie w sprawie Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu z dnia 3 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje, że z dniem 1 czerwca 2019 roku z aktywów Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu” nie będą pobierane koszty inne niż określone w art. 13a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, z uwzględnieniem wszystkich limitów kosztów wskazanych w ww. przepisach Ustawy.