Ogłoszenie o wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszami od 1 stycznia 2021 r.

Aviva SFIO PPK

OGŁOSZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZAMI „AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTCYJNY OTWARTY PPK” OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Na podstawie Uchwały Nr 26/2019 Zarządu Spółki „Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A”, uchwalono niżej wskazane stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie w poszczególnych Subfunduszach Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”:

1)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2025” – w wysokości 0,25% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

2)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2030”:

a)     W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. włącznie,

b)    W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

3)     W Subfunduszu „Aviva PPK 2035”:

c)     W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. włącznie,

d)    W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2030r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

4)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2040”:

e)     W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. włącznie,

f)     W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2035r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

5)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2045”:

g)    W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. włącznie,

h)    W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2040r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

6)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2050”:

i)      W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2044 r. włącznie,

j)      W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2045r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

7)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2055”:

k)    W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. włącznie,

l)      W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2050 r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie,

8)    W Subfunduszu „Aviva PPK 2060”:

m)   W wysokości 0,40% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2054 r. włącznie,

W wysokości 0,25 % wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2055r. do dnia 31 grudnia 2060 r. włącznie.