Ogłoszenie o wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszami Aviva SFIO PPK

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Na podstawie Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Spółki „Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A”, we wszystkich Subfunduszach Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”, tj. w: Aviva PPK 2025, Aviva PPK 2030, Aviva PPK 2035, Aviva PPK 2040, Aviva PPK 2045, Aviva PPK 2050, Aviva PPK 2055, Aviva PPK 2060 stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie w wysokości 0% w skali roku, w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie.