Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 10 stycznia 2020 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  („Aviva Investors  SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje o dokonaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)     zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku,  3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 31 maja 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, a następnie w dniu 10 stycznia 2020r.”

2.   Zmienia się Statut Aviva Investors SFIO w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” z dnia 10 października  2019 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.