Ogłoszenia i komunikaty

Rok 2017

15 gru 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 grudnia 2017 roku

Więcej

15 gru 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 15 grudnia 2017 roku

Więcej

15 gru 2017

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej

subfunduszu Aviva Investors

Więcej

15 gru 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny z dnia 15 grudnia 2017 roku

Więcej

15 gru 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 grudnia 2017 roku

Więcej

27 lis 2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zezwolenia na zmiany statutu

Więcej

15 wrz 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 15 września 2017 roku

Więcej

15 wrz 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 września 2017 roku

Read more

1 sie 2017

Ogłoszenie o zmianie

Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania AVIVA INVESTORS 24, dalej „Regulamin”, z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Więcej

1 sie 2017

Ogłoszenie o zmianie

Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aviva Investors PROGRAM VIP

Więcej

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianie

REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYSPECJALIZOWANYM PROGRAMIE INWESTOWANIA AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY, dalej „REGULAMIN”, z dnia 31 lipca 2017 roku

Więcej

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianie

REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYSPECJALIZOWANYM PROGRAMIE INWESTOWANIA AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY EXPANDER, dalej „REGULAMIN”, z dnia 31 lipca 2017 roku

Więcej

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 31 lipca 2017 roku

Read more

28 lip 2017

Zmiana nazw i polityki inwestycyjnej dwóch subfunduszy akcyjnych

Od 28 lipca 2017 roku zmieniamy politykę inwestycyjną dwóch subfunduszy, wchodzących w skład Aviva Investors FIO

Więcej

28 lip 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 28 lipca 2017 r.

Więcej

28 lip 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 28 lipca 2017 r.

Więcej

Rok 2016

8 lut 2017

Zmiana Regulaminu korzystania z usług Serwisu Transakcyjno - Informacyjnego (STI)

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny

więcej

30 lis 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej

13 wrz 2016

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 13 września 2016 r.

Więcej

13 wrz 2016

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 13 września 2016 r.

Więcej

9 wrz 2016

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 9 września 2016 r.

Więcej

9 wrz 2016

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 9 września 2016 r.

Więcej

9 wrz 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 9 września 2016 r.

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

9 wrz 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 9 września 2016 r.

Więcej

1 sie 2016

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Więcej