Ogłoszenia i komunikaty

2017-2018

14 mar 2018

Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto

14 mar 2018

Aviva Investors SFIO Lokacyjny

14 mar 2018

Aviva Investors SFIO

14 mar 2018

Aviva Investors FIO

14 mar 2018

Zmiana nazwy Agenta Transferowego

14 mar 2018

Zmiana nazw i polityki inwestycyjnej dwóch subfunduszy akcyjnych

14 mar 2018

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

4 sty 2018

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

4 sty 2018

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

3 sty 2018

Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny

15 gru 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

15 gru 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

15 gru 2017

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej

subfunduszu Aviva Investors

15 gru 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

15 gru 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 grudnia 2017 roku

27 lis 2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zezwolenia na zmiany statutu

15 wrz 2017

Ogłoszenie o zmianach statutu

15 wrz 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

1 sie 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

1 sie 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

1 sie 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

1 sie 2017

Ogłoszenie o zmianach statutu

1 sie 2017

Ogłoszenie o zmianie

1 sie 2017

Ogłoszenie o zmianie

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

31 lip 2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianie

31 lip 2017

Ogłoszenie o zmianie

3 lip 2017

Ogłoszenie o zniesieniu wynagrodzenia zmiennego

31 maj 2017

Aviva SFIO

28 kwi 2017

Ogłoszenie o zmianach statutu

28 kwi 2017

Ogłoszenie o zmianach statutu

8 lut 2017

Zmiana Regulaminu korzystania z usług Serwisu Transakcyjno - Informacyjnego (STI)